Asigurari medicale

  • ALLIANZ ŢIRIAC ASIGURĂRI
Afla mai multe aici.
  • GENERALI ASIGURĂRI
TARIFE LA ASIGURARE TURIST 
Teritorialitate : EuropaSuma maxima  asigurata : 50.000 Eur
Teritorialitate : Intreaga Lume fara SUA,Canada si Israel  
Suma maxima asigurata : 30.000 Eur 


Afla mai multe aici:

MAJORARI 
Persoane intre 65 si 70 ani 50%
Persoane intre 70 si 74 ani 100 %
Persoane intre 75 si 79 ani 200 %
LIMITARI 
Varsta maxima 70 79 ani impliniti
Valabilitateamaxim 30 zile
TeritorialitateaEuropa